Konfiguracja IPv6 w KVM w ovh

Server KVM to dość znany i powszechny (a co ważne darmowy) serwer wirtualizacji. Od razu się nasuwa pytanie dlaczego nie Vmware. Odpowiedź jest bardzo prosta – tanie serwery są sprzedawane bez sprzętowego raida, a z poziomu Vmware nie da się stworzyć softwarowego. W przypadku KVM mamy do dyspozycji linuksa z raidem zrobionym za pomocą mdadm. Do własnych celów używam debiana i dla niego będzie ta instrukcja.

Do każdego serwera dostajemy klasę /64 adresów IPv6 (na nasze nieszczęście bez opcji failover). O ile w przypadku IPv4 sprawa wygląda w miarę prosto i traktujemy host KVM tak w przypadku IPv6 host działa jako router. Dlatego też musimy zmienić konfigurację za pomocą poniższych komend.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/proxy_ndp 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/forwarding

echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf
echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra
echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_redirects
echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/router_solicitations

Jako, że do celów użycia IPv4 i tak musimy skonfigurować interface typu brigde podepniemy się do niego z adresem IPv6.

W przypadku debiana edytujemy plik /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet manual
iface eth0 inet6 manual

auto br0
iface br0 inet static
address IPv4
netmask 255.255.255.0
gateway nasze ip z końcówką .254
bridge_ports eth0
bridge_stp off
bridge_fd 0
bridge_maxwait 0
dns-nameservers 8.8.8.8

iface br0 inet6 static
address IPv6
netmask 64
dns-nameservers 2001:41d0:3:163::1
post-up sleep 5; /sbin/ip -family inet6 route add IPv6ff:ff:ff:ff:ff dev br0
post-up sleep 5; /sbin/ip -family inet6 route add default via IPv6ff:ff:ff:ff:ff

Wyjaśnienia tutaj wymaga adres bramy IPv6. Instrukcja po angielsku jest stworzona tutaj

https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/network-ipv6/

Sztuczka polega na tym, że do przydzielone nam adresu IPv6 zamieniamy ostatnie pola adresu wartością FF:FF:FF:FF:FF.

Np. dla adresu 2001:41D0:1:46e::/64 bramą będzie 2001:41D0:1:4FF:FF:FF:FF:FF.

Ważną rzeczą tutaj jest to, że jest to brama tylko dla adresu serwera hosta. Dla gości będzie to IPv6 naszego serwera. Konfiguracja po stronie klienta jest banalna i nie wymaga sztuczek jakich trzeba użyć w przypadku IPv4. Wystarczy standardowy

iface eth0 inet6 static
address {{IPv6 hosta}}::n
netmask 64
gateway {{IPv6 hosta}}

Gdzie n to kolejny adres IPv6 z naszej puli.

Od tego momentu IPv6 powinno nam śmigać na serwerze.

Scroll to top