Open post

Monitorowanie urządzeń przez snmp za pomocą munina

Nie wszystko co chcielibyśmy monitorować daje nam możliwość instalacji tam munina. Do tej grupy należą m.in. urządzania sieciowe. Na szczęście powstał otwarty protokół do tego celu – SNMP (Simple Network Management Protocol). Służy ono nie tylko do samego monitorowania, ale skupimy się tylko na tym. Każde z urządzeń się ustawia zależnie od producenta, ale kilka opcji jest wspólnych. Więcej „Monitorowanie urządzeń przez snmp za pomocą munina”

Scroll to top