Monitorowanie urządzeń przez snmp za pomocą munina

Nie wszystko co chcielibyśmy monitorować daje nam możliwość instalacji tam munina. Do tej grupy należą m.in. urządzania sieciowe. Na szczęście powstał otwarty protokół do tego celu – SNMP (Simple Network Management Protocol). Służy ono nie tylko do samego monitorowania, ale skupimy się tylko na tym. Każde z urządzeń się ustawia zależnie od producenta, ale kilka opcji jest wspólnych.

  • wersja protokołu – 1,2c,3
  • community – Nazwa, która powinna być trudna do zgadnięcia (domyślnie Public)

Załóżmy, że tutaj konfigurujemy switcha z snmp wersji 1 z community supertajne. A nasz serwer monitoringu rozpoznaje hosta switch.

Dopisujemy do pliku /etc/munin/munin.conf naszego przykładowego switcha

[switch]

address 127.0.0.1
use_node_name no

I tutaj jest ważny myk, dlaczego 127.0.0.1, a nie IP switcha? Dlatego, że serwer monitorujący będzie się odpytywał lokalnego noda, który to dopiero będzie się odpytywał switcha. Drugi parametr mówi, żeby nazwa była brana z konfiguracji munina, a nie samego urządzenia.

Jak już ustawimy te parametry możemy zeskanować urządzenie z serwera monitoringu

munin-node-configure
--snmp switch --snmpversion --snmpcommunity supertajne --suggest --shell

Wykonujemy wynik tego polecenia. Na koniec dopisujemy do pliku /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node

[snmp*] 
env.community supertajne

Teraz wystarczy zrestartować naszego noda

service munin-node restart

I to właściwie tyle.

Scroll to top